Downgrade pakietu

Czy jest opcja downgradu pakietu serwera. Z pakietu na 15gb spowrotem na 5gb?