Nie mogę włączyć serwer

Mam problem nie mogę włączyć serwer ani klikając uruchom i komendą start chodzi mi o to że jak uruchomię serwer ot od razu się wyłącza

Wyślij logi

at org.yaml.snakeyaml.composer.Composer.getNode(Composer.java:95) ~[patched_1.16.4.jar:git-Purpur-880]
at org.yaml.snakeyaml.composer.Composer.getSingleNode(Composer.java:119) ~[patched_1.16.4.jar:git-Purpur-880]
at org.yaml.snakeyaml.constructor.BaseConstructor.getSingleData(BaseConstructor.java:150) ~[patched_1.16.4.jar:git-Purpur-880]
at org.yaml.snakeyaml.Yaml.loadFromReader(Yaml.java:472) ~[patched_1.16.4.jar:git-Purpur-880]
at org.yaml.snakeyaml.Yaml.load(Yaml.java:398) ~[patched_1.16.4.jar:git-Purpur-880]
at org.bukkit.configuration.file.YamlConfiguration.loadFromString(YamlConfiguration.java:57) ~[patched_1.16.4.jar:git-Purpur-880]
at org.bukkit.configuration.file.FileConfiguration.load(FileConfiguration.java:160) ~[patched_1.16.4.jar:git-Purpur-880]
at org.bukkit.configuration.file.FileConfiguration.load(FileConfiguration.java:128) ~[patched_1.16.4.jar:git-Purpur-880]
at com.tuinity.tuinity.config.TuinityConfig.init(TuinityConfig.java:48) ~[patched_1.16.4.jar:git-Purpur-880]
at net.minecraft.server.v1_16_R3.DedicatedServer.init(DedicatedServer.java:181) ~[patched_1.16.4.jar:git-Purpur-880]
at net.minecraft.server.v1_16_R3.MinecraftServer.w(MinecraftServer.java:939) ~[patched_1.16.4.jar:git-Purpur-880]
at net.minecraft.server.v1_16_R3.MinecraftServer.lambda$a$0(MinecraftServer.java:180) ~[patched_1.16.4.jar:git-Purpur-880]
at java.lang.Thread.run(Thread.java:748) [?:1.8.0_201]
[08:13:23] [Server thread/ERROR]: This crash report has been saved to: /home/servers/s7959/server_files/./crash-reports/crash-2021-03-13_08.13.23-server.txt
[08:13:23] [Server thread/INFO]: Stopping server
[08:13:23] [Server thread/INFO]: Saving players
[08:13:23] [Server thread/INFO]: Saving worlds
[08:13:23] [Server thread/INFO]: Saving usercache.json
[08:13:23] [Server thread/INFO]: Flushing Chunk IO
[08:13:23] [Server thread/INFO]: Closing Thread Pool
[08:13:23] [Server thread/INFO]: Closing Server