Problem z pluginem skquery

Yo mam problem z pluginem skQuery na waszym hostingu na VPS normalnie dziala wszystko jak nalezy ale jak przegrywam pluginy na serwer minehost to mi wywala plugin skquery za kazdym razem nawet bez pluginow i z kolega nad tym siedzimy 3 godziny juz i nic nie mozemy z tym zrobic i jedyna opcja to problem z hostingiem jest no i tyle ogolnie tu macie logi: [23:58:51] [Server thread/INFO]: [SkQuery] Enabling SkQuery v4.1.4 [23:58:51] [Server thread/INFO]: [skQuery] Locating classes from SkQuery… [23:58:51] [Server thread/ERROR]: Error occurred while enabling SkQuery v4.1.4 (Is it up to date?) java.lang.ClassFormatError: Truncated class file at java.lang.ClassLoader.defineClass1(Native Method) ~[?:1.8.0_302] at java.lang.ClassLoader.defineClass(ClassLoader.java:756) ~[?:1.8.0_302] at java.security.SecureClassLoader.defineClass(SecureClassLoader.java:142) ~[?:1.8.0_302] at org.bukkit.plugin.java.PluginClassLoader.findClass(PluginClassLoader.java:152) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1618] at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader.getClassByName(JavaPluginLoader.java:189) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1618] at org.bukkit.plugin.java.PluginClassLoader.findClass(PluginClassLoader.java:115) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1618] at org.bukkit.plugin.java.PluginClassLoader.findClass(PluginClassLoader.java:104) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1618] at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:418) ~[?:1.8.0_302] at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:351) ~[?:1.8.0_302] at java.lang.Class.forName0(Native Method) ~[?:1.8.0_302] at java.lang.Class.forName(Class.java:348) ~[?:1.8.0_302] at com.w00tmast3r.skquery.Registration.enableSnooper(Registration.java:52) ~[?:?] at com.w00tmast3r.skquery.SkQuery.onEnable(SkQuery.java:31) ~[?:?] at org.bukkit.plugin.java.JavaPlugin.setEnabled(JavaPlugin.java:264) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1618] at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader.enablePlugin(JavaPluginLoader.java:316) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1618] at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.enablePlugin(SimplePluginManager.java:405) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1618] at org.bukkit.craftbukkit.v1_12_R1.CraftServer.enablePlugin(CraftServer.java:395) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1618] at org.bukkit.craftbukkit.v1_12_R1.CraftServer.enablePlugins(CraftServer.java:344) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1618] at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.t(MinecraftServer.java:442) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1618] at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.l(MinecraftServer.java:403) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1618] at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.a(MinecraftServer.java:341) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1618] at net.minecraft.server.v1_12_R1.DedicatedServer.init(DedicatedServer.java:289) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1618] at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:616) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1618] at java.lang.Thread.run(Thread.java:748) [?:1.8.0_302] [23:58:51] [Server thread/INFO]: [SkQuery] Disabling SkQuery v4.1.4 [23:58:51] [Server thread/ERROR]: Error occurred while disabling SkQuery v4.1.4 (Is it up to date?) java.lang.ExceptionInInitializerError: null at com.w00tmast3r.skquery.SkQuery.onDisable(SkQuery.java:41) ~[?:?] at org.bukkit.plugin.java.JavaPlugin.setEnabled(JavaPlugin.java:266) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1618] at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader.disablePlugin(JavaPluginLoader.java:350) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1618] at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.disablePlugin(SimplePluginManager.java:437) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1618] at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader.enablePlugin(JavaPluginLoader.java:320) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1618] at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.enablePlugin(SimplePluginManager.java:405) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1618] at org.bukkit.craftbukkit.v1_12_R1.CraftServer.enablePlugin(CraftServer.java:395) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1618] at org.bukkit.craftbukkit.v1_12_R1.CraftServer.enablePlugins(CraftServer.java:344) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1618] at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.t(MinecraftServer.java:442) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1618] at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.l(MinecraftServer.java:403) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1618] at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.a(MinecraftServer.java:341) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1618] at net.minecraft.server.v1_12_R1.DedicatedServer.init(DedicatedServer.java:289) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1618] at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:616) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1618] at java.lang.Thread.run(Thread.java:748) [?:1.8.0_302] Caused by: org.bukkit.plugin.IllegalPluginAccessException: Plugin attempted to register task while disabled at org.bukkit.craftbukkit.v1_12_R1.scheduler.CraftScheduler.validate(CraftScheduler.java:488) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1618] at org.bukkit.craftbukkit.v1_12_R1.scheduler.CraftScheduler.runTaskTimer(CraftScheduler.java:150) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1618] at org.bukkit.craftbukkit.v1_12_R1.scheduler.CraftScheduler.scheduleSyncRepeatingTask(CraftScheduler.java:146) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1618] at com.w00tmast3r.skquery.elements.events.EvtLambdaWhen.(EvtLambdaWhen.java:24) ~[?:?] … 14 more ss pluginow https://cdn.discordapp.com/attachments/911593709408239626/913928940698087474/unknown.png