Transfer danych

Czy ktoś wie ile transferu danych(internetu) wypada na osobę