Czy da się usunąć chronienie spawna

Jak usunąć kuboida na spawnie ?

Zmień spawn-protection na 0 w server.properties.