Instalacja oraz konfiguracja serwera MySQL - Ubuntu

Instalacja oraz konfiguracja serwera MySQL - Ubuntu

1. Aktualizacja pakietów serwera

Najpierw musimy zaktualizować pakiety serwera.
Możemy wykonać to komendą:

apt update && apt upgrade

2. Instalacja bazy danych MySQL

Aby zacząć, musimy zainstalować serwer MySQL.
Możemy wykonać to komendą:

apt install mysql-server

3. Konfiguracja bazy danych MySQL

Aby skonfigurować bazę danych, musimy wykonać komendę:

mysql_secure_installation

Tutaj mamy całą konfigurację.

Konfiguracja Gdy wpiszemy komendę wyskoczy nam taki napis:
Securing the MySQL server deployment.

Connecting to MySQL using a blank password.

VALIDATE PASSWORD COMPONENT can be used to test passwords
and improve security. It checks the strength of password
and allows the users to set only those passwords which are
secure enough. Would you like to setup VALIDATE PASSWORD component?

Press y|Y for Yes, any other key for No:

Tutaj wpisujemy Y i zatwierdzamy klawiszem Enter.

Teraz wybieramy kształt naszego hasła:

There are three levels of password validation policy:

LOW  Length >= 8
MEDIUM Length >= 8, numeric, mixed case, and special characters
STRONG Length >= 8, numeric, mixed case, special characters and dictionary         file

Please enter 0 = LOW, 1 = MEDIUM and 2 = STRONG:

Tutaj wybieramy pod własne potrzeby, najlepiej wybrać numer 2.

Po wybraniu opcji wklejamy/wpisujemy nasze hasło dwukrotnie, po tym zapyta nas czy chcemy kontynuować.

Do you wish to continue with the password provided?(Press y|Y for Yes, any other key for No) :

Tutaj wpisujemy Y i zatwierdzamy klawiszem Enter.

Teraz zapyta nas czy chcemy usunąć anonimowych użytkowników naszej bazy danych, to już ustawiamy dla własnych potrzeb.

Remove anonymous users? (Press y|Y for Yes, any other key for No) :

Teraz zapyta nas o połączeniach z rootem, tutaj tak samo ustawiamy dla własnych potrzeb, opcja ta blokuje łączenie się do konta root.

Disallow root login remotely? (Press y|Y for Yes, any other key for No) :

Tutaj ustawiamy czy ma usunąć testową bazę danych, jak i do niej dostęp.

Remove test database and access to it? (Press y|Y for Yes, any other key for No) :

Przeładowanie Privilege

Reload privilege tables now? (Press y|Y for Yes, any other key for No) :

Jeżeli napisało nam w konsoli Success. to znaczy że wszystko zrobiliśmy dobrze i możemy przejść do następnych punktów.

4. Tworzenie użytkownika

Aby stworzyć użytkownika dla bazy, najpierw musimy do niej wejść, możemy to zrobić komendą:

mysql

Teraz możemy zrobić naszego użytkownika.
Możemy wykonać to komendą:

CREATE USER ‘NazwaUzytkownika’@‘127.0.0.1’ IDENTIFIED BY ‘MocneHaslo’;

Krótkie wyjaśnienie:

 • NazwaUzytkownika - Nazwa użytkownika naszej bazy danych, wartość możemy zmienić.
 • 127.0.0.1 - IP z którego będziemy się łączyli.
 • MocneHasło - Tutaj ustawiamy najmocniejsze hasło, jakie możemy najlepiej skorzystać ze stron, które generują takie hasła oraz zapisać je w bezpiecznym miejscu.

5. Tworzenie bazy danych

Teraz możemy przejść do tworzenia bazy danych, możemy wykonać to komendą:

CREATE DATABASE NazwaBazyDanych;

Krótkie wyjaśnienie:

 • NazwaBazyDanych - Nazwa naszej bazy danych, wartość możemy zmienić.

6. Nadawanie permisji użytkownikowi do bazy danych

Teraz możemy nadać permisje użytkownikowi do bazy danych, możemy wykonać to komendą:

GRANT ALL PRIVILEGES ON NazwaBazyDanych.* TO ‘NazwaUzytkownika’@‘127.0.0.1’ WITH GRANT OPTION;

Teraz nazwy:

 • NazwaBazyDanych - Nazwa naszej bazy danych, w moim przypadku to NazwaBazyDanych.
 • NazwaUzytkownika - Nazwa naszego użytkownika, w moim przypadku to NazwaUzytkownika.

7. Łączenie z bazą danych.

Teraz musimy połączyć się z bazą danych, tutaj macie przykładowe łączenie:
IPAddress: 127.0.0.1
Username: NazwaUzytkownika
Database: NazwaBazyDanych
Port: 3306

Krótkie wyjaśnienia:

 • IPAddress - IP które pisaliśmy przy tworzeniu użytkownika.
 • Username - Nazwa użytkownika, którą ustalaliśmy przy tworzeniu owego.
 • Database - Nazwa bazy danych którą ustawialiśmy przy tworzeniu takiej.
 • Port - Port naszej bazy danych, wartość domyślna to 3306

Poradnik przeniesiony do kategorii #poradniki.