Instalacja pluginu DynMap - Oferta Minecraft/VPS

Instalacja pluginu DynMap - Oferta Minecraft/VPS

1. Oferta Minecraft

Aby zainstalować plugin DynMap, wystarczy przeciągnąć plugin do folderu plugins
Gdy to zrobiliśmy, trzeba uruchomić serwer, gdy serwer się załaduje poprawnie jak i nasz DynMap powinien się wygenerować folder z konfiguracją, wchodzimy w ten folder i wchodzimy w plik configuration.txt schodzimy do linijki webserver-port: i zmieniamy wartość na dodatkowy port który znajduję się w dodatkowych informacjach o sieci pod przyciskiem, pod naszym ip serwera Minecraft.
Po tej operacji, nasza dynamiczna mapa znajduje się pod adresem IPSerweraMinecraft:DodatkowyPort, wpisujemy to w przeglądarkę.

2. Oferta VPS

Tutaj przeciągamy plugin do folderu plugins, i restartujemy serwer, po restarcie wchodzimy na stronę:
IpNaszegoSerweraVPS:8123

Strona nie działa, jak naprawić?

Pierwsze co zrób, to sprawdź, czy plugin się odpowiednio włączył, jeżeli tak i nie ma żadnych błędów na ten temat, sprawdź, czy Firewall jest włączony, używając komendy:

ufw status

Jeżeli Firewall jest włączony, można go wyłączyć, lub skonfigurować, aby otworzyć port 8123, który jest używany poprzez DynMap, należy wykonać komendę:

ufw allow 8123/tcp

Wtedy możemy zrestartować Firewall, używając komendy:

ufw reload

Aby wyłączyć Firewall, możemy użyć komendy:

ufw disable

Przeniesiony do kategorii #Poradniki.