Jak wgrać Fabric na serwer minecraft 1.17.1

Tak jak w temacie,
Bardzo bym chciał mieć tego moda - https://www.curseforge.com/minecraft/mc-mods/xaeros-minimap
Ale on potrzebuję FABRIC i nie wiem jak to zainstalować :frowning: