Jak zmniejszyć respienie się mobów?

Jak zmniejszyć się respienie mobów na serwerze ?

W bukkit.yml znajdziesz ‘spawn-limits’, są to limity mobów na gracza.