Konfiguracja server.properties serwera Minecraft

Konfiguracja server.properties serwera Minecraft

Plik o nazwie server.properties jest plikiem konfiguracyjnym naszego silnika Minecraft, możemy odnaleźć go w głównym katalogu serwera.

1. Opis, funkcje i dostępne wartości

Tutaj opisze i wytłumaczę funkcję oraz wartości dla poszczególnych opcji.
 • enable-jmx-monitoring

Opcja ta włącza monitoring JMX.
Domyślna wartość to: false
Wartości, jakie przyjmuje: false, true

 • rcon.port

Opcja ta daję możliwość do połączenia się z zewnętrznym programem jak i możliwość obsługiwania komend poza Minecraft, często wykorzystywana do stron.
Domyślna wartość to: 25575
Wartości, jakie przyjmuje: Dowolna liczba

 • level-seed

Opcja ta daję możliwość zmiany seed’u aktualnego świata.
Domyślna wartość: Brak
Wartości, jakie przyjmuje: Dowolna liczba

 • gamemode

Opcja daje możliwość zmiany domyślnego trybu gry, gdy ktoś nowy wejdzie na serwer, dostanie taki tryb gry, jaki tutaj ustawimy.
Domyślna wartość: survival
Wartości, jakie przyjmuje: survival, adventure, creative, hardcore, spectator

 • enable-command-block

Opcja ta włącza nam commandblock’i.
Domyślna wartość: false
Wartości, jakie przyjmuje: false, true

 • enable-query

Opcja włącza nam Query.
Domyślna wartość: false
Wartości, jakie przyjmuje: false, true

 • generator-settings

Opcja ta ma zadanie generować świat z różnymi opcjami.
Domyślna wartość: Brak

 • level-name

To nazywa nasz świat, folder itp.
Domyślna wartość: world
Wartości, jakie przyjmuje: Dowolna

 • motd

Opcja ta jest wiadomością, którą mamy pod nazwą serwera na liście.
Domyślna wartość: A Minecraft Server
Wartości, jakie przyjmuje: Dowolna

 • query.port

Opcja pozwala nam ustawić port, który jest używany przez Query.
Domyślna wartość: 25565
Wartości, jakie przyjmuje: Dowolna liczba

 • pvp

Opcja pozwala nam zmienić tryb walki, jeżeli jest włączona gracze, będą mogli się bić.
Domyślna wartość: true
Wartości, jakie przyjmuje: true, false

 • generate-structures

Opcja ta, pozwala generować struktury takie jak wioski wieśniaków.
Domyślna wartość: true
Wartości, jakie przyjmuje: true, false

 • difficulty

Opcja ta zmienia nam poziom trudności.
Domyślna wartość: easy
Wartości, jakie przyjmuje: peaceful, easy, normal, hard

 • network-compression-threshold

Opcja ta odpowiedzialna jest za wysyłanie skompresowanych danych z serwera do gracza, lub odwrotnie, opcja redukuje lagi.
Domyślna wartość: 256
Wartości, jakie przyjmuje: Dowolna liczba

 • max-tick-time

Opcja jest odpowiedzialna za maksymalną ilość czasu (W milisekundach), którą może trwać jeden tick.
Domyślna wartość: 60000
Wartości, jakie przyjmuje: Dowolna liczba

 • use-native-transport

Opcja jest do wysyłania/odbierania Linuxowych pakietów.
Domyślna wartość: true
Wartości, jakie przyjmuje: true, false

 • max-players

Opcja ta jest odpowiedzialna za maksymalną ilość slotów na serwerze.
Domyślna wartość: 20
Wartości, jakie przyjmuje: Dowolna liczba

 • online-mode

Ta opcja ma autoryzować graczy przez Mojang, lub nie.
Domyślna wartość: true
Wartości, jakie przyjmuje: true, false

 • enable-status

Widoczność włączonego serwera na liście, abo odwrotnie.
Domyślna wartość: true
Wartości, jakie przyjmuje: false, true

 • allow-flight

Opcja ma za zadanie włączyć latanie na serwerze, albo odwrotnie.
Domyślna wartość: false
Wartości, jakie przyjmuje: false, true

 • broadcast-rcon-to-ops

Pisanie do OP’ów serwera przez RCON.
Domyślna wartość: true
Wartości, jakie przyjmuje: true, false

 • view-distance

Opcja ma za zadanie ograniczyć renderowanie chunków, gdy gracz wyjdzie poza skale ustawionego, dalej wartość, która jest tutaj, ustawiona będzie się wyświetlała.
Domyślna wartość: 10
Wartości, jakie przyjmuje: Dowolna liczba

 • max-build-height

Maksymalna kratka, do której można budować.
Domyślna wartość: 256
Wartości, jakie przyjmuje: Dowolna liczba

 • server-ip

IP serwerowe, te, przez które się łączymy do serwera.
Domyślna wartość: Brak
Wartości, jakie przyjmuje: Wartość: X.X.X.X

 • allow-nether

Włącza nether w świecie, lub nie, portal się będzie tworzył, ale do nether’u wejść się dało nie będzie.
Domyślna wartość: true
Wartości, jakie przyjmuje: true, false

 • server-port

Port serwera, który jest używany do łączenia.
Domyślna wartość: 25565
Wartości, jakie przyjmuje: Dowolna liczba

 • enable-rcon

Włączenie trybu RCON.
Domyślna wartość: false
Wartości, jakie przyjmuje: true, false

 • sync-chunk-writes

Synchronizuje zapisane chunky.
Domyślna wartość: true
Wartości, jakie przyjmuje: true, false

 • op-permission-level

Level permisji OP’a.
Domyślna wartość: 4

 • prevent-proxy-connections

Domyślna wartość: false
Wartości, jakie przyjmuje: false, true

 • resource-pack

Dany resource pack, który możemy wgrać na serwer.
Domyślna wartość: Brak
Wartości, jakie przyjmuje: Nazwa resource pack’a

 • entity-broadcast-range-percentage

Domyślna wartość: 100
Wartości, jakie przyjmuje: Dowolna liczba

 • rcon.password

Hasło RCON, które będzie używane.
Domyślna wartość: Brak
Wartości, jakie przyjmuje: Dowolne

 • player-idle-timeout

Domyślna wartość: 0
Wartości, jakie przyjmuje: Dowolna liczba

 • debug

Tryb debugowania, przydaję się do zlokalizowania błędów silnika oraz loguje każda czynność na serwerze w konsoli.
Domyślna wartość: false
Wartości, jakie przyjmuje: true, false

 • force-gamemode

Po wejściu na serwer nadaje graczowi określony tryb gry.
Domyślna wartość: false
Wartości, jakie przyjmuje: false, true

 • rate-limit

Domyślna wartość: 0
Wartości, jakie przyjmuje: Liczby

 • hardcore

Tryb Hardcore.
Domyślna wartość: false
Wartości, jakie przyjmuje: false, true

 • white-list

Biała lista, członkowie, którzy nie są na nią dodani, nie wejdą na serwer.
Domyślna wartość: false
Wartości, jakie przyjmuje: false, true

 • broadcast-console-to-ops

Wiadomość z konsoli do OP’ów serwera.
Domyślna wartość: true
Wartości, jakie przyjmuje: true, false

 • spawn-npcs

Spawnuje wieśniaki itp.
Domyślna wartość: true
Wartości, jakie przyjmuje: true, false

 • spawn-animals

Spawnuje zwierzęta.
Domyślna wartość: true
Wartości, jakie przyjmuje: true, false

 • snooper-enabled

Funkcja ma wysyłać dane na stronę Snoopera, lub nie.
Domyślna wartość: true
Wartości, jakie przyjmuje: true, false

 • function-permission-level

Domyślna wartość: 2
Wartości, jakie przyjmuje: Liczby

 • level-type

Typ świata.
Domyślna wartość: default
Wartości, jakie przyjmuje: default, flat, largebiomes, amplified, customized

 • text-filtering-config

Domyślna wartość: Brak

 • spawn-monsters

Spawnowanie mobów, zombie, szkieletów, pająków itp.
Domyślna wartość: true
Wartości, jakie przyjmuje: true, false

 • enforce-whitelist

Domyślna wartość: false
Wartości, jakie przyjmuje: false, true

 • resource-pack-sha1

Domyślna wartość: Brak

 • spawn-protection

Chroni lokację spawnu, nie można budować, niszczyć oraz bić się na tym terenie.
Domyślna wartość: 16
Wartości, jakie przyjmuje: Dowolna liczba

 • max-world-size

Maksymalny rozmiar świata.
Domyślna wartość: 29999984
Wartości, jakie przyjmuje: Dowolna liczba

To już wszystko mam nadzieje, że pomogłem!

Przeniesiono do sekcji Poradniki.