PORADNIK Essentialsa - jakie komendy są w pluginie

Essentials

Do czego służy?

Jest to plugin, który jest podstawą całego serwera, dzięki niemu mamy dostęp do wielu przydatnych komend.

< > - w tych nawiasach są elementy, które są wymagane

[ ] - w tych nawiasach są elementy, które są opcjonalne

Jeżeli jest w [ ] tym nawiasie nawias < >, to znaczy, że jak się robi nawias [ ], to trzeba również i tamto uzupełnić

/bigtree <tree|redwood|jungle> - tworzy duże drzewo.

/break - niszczy blok, na który się patrzymy.

/enchant - enchantuje przedmiot, który mamy w łapce na dany enchant oraz level.

/exp [nick] - pokazuje jaki gracz ma level, ile ma expa, oraz ile jeszcze go potrzebuje, by mieć wyższy level (jeżeli nie wpiszemy nicku, to pokazuje nasz).

/xp show [nick] - pokazuje jaki gracz ma poziom, ile ma punktów doświadczenia, oraz ile jeszcze go potrzebuje, by mieć wyższy poziom (jeżeli nie wpiszemy nicku, to pokazuje nasz).

/xp give [nick] - daje graczowi exp (nie level, a punkty exp) (jeżeli nie wpiszemy nicku, to dodaje nam).

/xp set [nick] - ustawia graczowi daną ilość punktów expa (jeżeli nie wpiszemy nicku, to ustawia nam).

/eat [nick] - napełnia głód gracza | nasz.

/fly [nick] [on |off] - włącza/wyłącza graczowi|nam możliwość latania.

/gamemode [nick] - ustawia tryb gry graczowi|nam.

/firework - czyści wszystkie efekty fajerwerka (trzeba trzymać go w ręce).

/firework - ustawia efekty fajerwerka (trzeba trzymać go w ręce).

/give <nazwa|id itemu> <ilość> [komentarz] - daje nam wybrany przedmiot.

/god [nick] [on|off] - włącza|wyłącza graczowi|nam nieśmiertelność.

/hat [remove] - zakłada nam przedmiot, który mamy w łapce na głowę (jak damy remove, to nam go zdejmie).

/heal [nick] - ulecza gracza.

/i <ilość> [komentarz] - daje nam wybrany item.

/kit [nick] - daje nam/graczowi kita.

/kits - pokazuje listę dostępnych kitów.

/more - daje nam stack itemu który trzymamy w łapce.

/ptime < czas> - ustawia graczowi dany czas, podczas gdy w świecie, dalej panuje ten sam czas.

/fix <hand|all> - naprawia itemek, który mamy w łapce, bądź wszystkie itemki, jakie mamy w ekwipunku.

/speed <walk|fly> <szybkość> [nick] - ustawia szybkość poruszania się.

/time set < czas> - ustawia dany czas na świecie.

/tree - ustawia spawn drzewa na naszej łapce (spawnuje się jak klikniemy ppm).

/ul list [nick] - sprawdza listę nielimitowanych przedmiotów gracza.

/ul [nick] - ustawia graczowi nielimitowaną ilość bloku.

/ul clear [nick] - usuwa wszystkie nielimitowane bloki gracza.

/craft - otwiera crafting.

/bal [nick] - pokazuje stan konta gracza.

/baltop - pokazuje topkę graczy względem ilości pieniędzy.

/eco give <ilość> - daje graczowi określoną kwotę.

/eco take <ilość> - zabiera graczowi określoną kwotę.

/eco reset - resetuje stan konta gracza do stanu początkowego.

/pay - daje graczowi z naszego konta określoną kwotę.

/setworth [nazwa itemu|id itemu] - ustala cenę przedmiotu którego mamy w ręce, bądź tego co podamy id (za jedną sztukę).

/worth [hand] - pokazuje cenę przedmiotów łącznie, jakie mamy w łapce, oraz ile dostaniemy za jedną sztukę.

/worth all - pokazuje cenę każego przedmiotu jaki mamy w ekwipunku łącznie, oraz ile kosztuje jedna sztuka. Dostaniemy również obliczenie ile to będzie łącznie dawało.

/worth [ilość] - pokazuje ile dostaniemy za dany item, możemy też sprawdzić ile dostaniemy za daną ilość tego itemu.

/sell [ilość] - sprzedaje dany przedmiot.

/sell hand - sprzedaje to co mamy w ręce.

/sell inventory - sprzedaje wszystkie itemy, oraz bloki jakie mamy w ekwipunku.

/sell blocks - sprzedaje wszystkie bloki, jakie mamy w ekwipunku.

/afk - ustawia status na AFK.

/compass - pokazuje w jakim kierunku obecnie się patrzymy.

/depth - pokazuje na jakiej wysokości jesteśmy względem poziomu morza.

/getpos [nick] - pokazuje nasze koordynaty, lub koordynaty danego gracza.

/helpop <wiadomość> - wysyła wiadomość, do osób które mają permisje, by ją widzieć (zazwyczaj do administracji serwera).

/ignore - zaczyna/kończy ignorować gracza

/ignore - pokazuje listę ignorowanych graczy.

/dura [id] - pokazuje informacje o danym bloku.

/who [grupa] - pokazuje listę graczy na serwerze, gdy wpiszemy grupę (z pexa), np. Mod, to pokaże nam wszystkie osoby, które są oraz mają tą rangę.

/mail send <wiadomość> - wysyła wiadomość offline do danego gracza.

/mail read - czyta wszystkie wiadomości, jakie otrzymaliśmy.

/mail clear - czyści skrzynkę.

/mail sendall <wiadomość> - wysyła wiadomość do wszystkich osób.

/me - aktualizuje status.

/msg <wiadomość> - wysyła prywatną wiadomość do danego gracza.

/near [nick] [odległość] - pokazuje kto w jakiej odległości znajduje się od nas (od danego gracza).

/nick [nick] - ustawia nam (graczowi) dany pseudonim.

/realname <pseudonim|grupa> - pokazuje jaki nick ma gracz z danym pseudonimem. Można również szukać po grupie (z pexa).

/pt - ustawia daną komendę pod przedmiot, np. blok.

/ptt - wyłącza wszystkie narzędzia

/r <treść> - wysyła wiadomość do osoby, z którą ostatnio pisaliśmy.

/recipe - pokazuje jak zrobić dany przedmiot.

/seen - pokazuje kiedy ostatnio był dany gracz, oraz gdzie. Jeżeli gracz jest online, to pokazuje jak długo już jest na serwerze.

/spawner - ustawia danego moba na spawnerze.

/suicide - zabija nas .-.

/whois - pokazuje informacje o danym graczu.

/tnt - spawnuje tnt, tam gdzie się patrzymy (nie niszczy bloków, zadaje obrażenia).

/ban [powód] - banuje danego gracza.

/banip <nick|IP> [powód] - banuje danego gracza na ip.

/bc <treść> - robi ogłoszenie.

/burn - podpala danego gracza.

/ci [item] [ilość] - czyści ekwipunek danego gracza, można również wybrać z jakiego dokładnie itemu ma wyczyścić oraz ilość tego itemu.

/jails - pokazuje liste więzień.

/setjail - tworzy więzienie.

/jail <nazwa więzenia> [czas] - wtrąca do więzenia gracza.

/unjail - wypuszcza gracza z więzienia.

/deljail - usuwa więzienie.

/ec [nick] - otwiera enderchest (gracza).

/invsee - otwiera ekwipunek gracza.

/ext - gasi gracza.

/fireball - strzela kulą ghasta.

/gc - pokazuje informacje o serwerze.

/kick [powód] - wyrzuca gracza z serwera.

/kickall [powód] - wyrzuca wszystkich graczy z serwera.

/kill - zabija gracza.

/mute [powód] - wycisza|odcisza gracza.

/nuke [nick] - robi desz tnt (nie niszczy bloków, zadaje obrażenia).

/thor [nick] [obrażenia] - razi piorunem (gracza).

/remove - usuwa dany rodzaj bytu ze świata.

/socialspy [nick] [on/off] - włącza możliwość widzenia komend, które wpisują gracze (do uzgodnienia w configu).

/mob [:][,] [ilość] [nick] - spawnuje potworka.

/sudo - pozwala na wpisanie komendy za gracza.

/tempban < czas> [powód] - daje czasowego bana.

/pardon - daje unbana.

/pardonip <nick|IP> - daje unbana IP.

/vanish - włącza niewidzialność dla graczy.

/weather - ustawia pogodę w świecie.

/setspawn - ustawia spawna.

/spawn [nick] - teleportuje (gracza) na spawn.

/back - teleportuje do ostatniego miejsca z którego się teleportowałeś.

/sethome [nick] - ustawia (graczowi) dom.

/delhome [nick] - usuwa (graczowi) dom.

/setwarp - tworzy warp.

/warp [nick] - teleportuje (gracza) na warpa.

/delwarp - usuwa warpa.

/homes - pokazuje listę domów.

/home [nazwa] - teleportuje do domu.

/j - teleportuje tam gdzie się patrzysz.

/top - teleportuje na powierzchnię.

/tp - teleportuje go gracza

/tpa - teleportuje do gracza z zapytaniem.

/tpo - teleportuje do gracza pomijając tptoggle.

/tphere - teleportuje gracza do siebie.

/tpahere - teleportuje gracza do siebie z zapytaniem.

/tpohere - teleportuje gracza do siebie pomijając tptoggle.

/tptoggle [nick] [on/off] - włącza|wyłącza możliwość teleportacji.

/tp2p - teleportuje nick1 do nick2.

/tpaall - teleportuje wszystkich graczy do siebie z zapytaniem.

/tpall - teleportuje wszystkich graczy do siebie.

/tpyes - akceptuje prośbę o teleportacje.

/tpno - odrzuca prośbę o teleportacje.

/tppos - teleportuje na dane koordynaty

Dzięki że mogłem się wykazać i liczę na serwer minecraft 5 ramu
Na inne konto
Papatki

2 polubienia