Render Distance

Czy jest narzucony odgórny limit na render distance na serwerach?

Nie ograniczamy render distance na serwerach.