Serwer nie odpala na modzie Prominence ll FORGE

Siema, ogólnie jestem mega zielony w tym mam problem z mode Prominence nie mogę odpalić serwera po rzuceniu mode wyskakuje coś takiego Minecraft server failed. Inspect logs above for errors that indicate cause. DO NOT report this line as an error. {„exit codę”: 1}.
Fajnie by było jakby ktoś pomógł, to jak na forge i fabric nie działa próbowałem wszystkiego siedzę od 15 mam dosyć już mam nadzieję, że ktoś miał podobny problem z góry dzięki.

Witam, żeby rozwiązać problem musisz podać nam logi, aby to zrobić zaloguj się do FTP i wejdź do folderu logs, otwórz plik latest.log skopiuj zawartość, wklej na serwisie wklejek i prześlij link.

1 polubienie

jasne juz wchodze

Otwórz plik i wklej go używając linku wyżej, z względu bezpieczeństwa nie pobiorę tego pliku.

[13Dec2023 19:48:19.248] [main/INFO] [cpw.mods.modlauncher.Launcher/MODLAUNCHER]: ModLauncher running: args [–launchTarget, forgeserver, --fml.forgeVersion, 47.2.17, --fml.mcVersion, 1.20.1, --fml.forgeGroup, net.minecraftforge, --fml.mcpVersion, 20230612.114412]
[13Dec2023 19:48:19.261] [main/INFO] [cpw.mods.modlauncher.Launcher/MODLAUNCHER]: ModLauncher 10.0.9+10.0.9+main.dcd20f30 starting: java version 17.0.6 by Eclipse Adoptium; OS Linux arch amd64 version 4.9.0-16-amd64
[13Dec2023 19:48:24.137] [main/INFO] [net.minecraftforge.fml.loading.ImmediateWindowHandler/]: ImmediateWindowProvider not loading because launch target is forgeserver
[13Dec2023 19:48:24.159] [main/INFO] [mixin-transmog/]: Mixin Transmogrifier is definitely up to no good…
[13Dec2023 19:48:24.239] [main/INFO] [mixin-transmog/]: crimes against java were committed
[13Dec2023 19:48:24.296] [main/INFO] [mixin-transmog/]: Original mixin transformation service successfully crobbed by mixin-transmogrifier!
[13Dec2023 19:48:24.411] [main/INFO] [mixin/]: SpongePowered MIXIN Subsystem Version=0.8.5 Source=union:/data/mods/Connector-1.0.0-beta.29+1.20.1.jar%23348%23351!/ Service=ModLauncher Env=SERVER
[13Dec2023 19:48:26.499] [main/WARN] [net.minecraftforge.fml.loading.moddiscovery.ModFileParser/LOADING]: Mod file /data/libraries/net/minecraftforge/fmlcore/1.20.1-47.2.17/fmlcore-1.20.1-47.2.17.jar is missing mods.toml file
[13Dec2023 19:48:26.502] [main/WARN] [net.minecraftforge.fml.loading.moddiscovery.ModFileParser/LOADING]: Mod file /data/libraries/net/minecraftforge/javafmllanguage/1.20.1-47.2.17/javafmllanguage-1.20.1-47.2.17.jar is missing mods.toml file
[13Dec2023 19:48:26.505] [main/WARN] [net.minecraftforge.fml.loading.moddiscovery.ModFileParser/LOADING]: Mod file /data/libraries/net/minecraftforge/lowcodelanguage/1.20.1-47.2.17/lowcodelanguage-1.20.1-47.2.17.jar is missing mods.toml file
[13Dec2023 19:48:26.507] [main/WARN] [net.minecraftforge.fml.loading.moddiscovery.ModFileParser/LOADING]: Mod file /data/libraries/net/minecraftforge/mclanguage/1.20.1-47.2.17/mclanguage-1.20.1-47.2.17.jar is missing mods.toml file
[13Dec2023 19:48:28.338] [main/WARN] [net.minecraftforge.jarjar.selection.JarSelector/]: Attempted to select two dependency jars from JarJar which have the same identification: Mod File: and Mod File: . Using Mod File:
[13Dec2023 19:48:28.344] [main/WARN] [net.minecraftforge.jarjar.selection.JarSelector/]: Attempted to select a dependency jar for JarJar which was passed in as source: geckolib. Using Mod File: /data/mods/geckolib-forge-1.20.1-4.2.2.jar
[13Dec2023 19:48:28.344] [main/WARN] [net.minecraftforge.jarjar.selection.JarSelector/]: Attempted to select a dependency jar for JarJar which was passed in as source: curios. Using Mod File: /data/mods/curios-forge-5.3.1+1.20.1.jar
[13Dec2023 19:48:28.345] [main/WARN] [net.minecraftforge.jarjar.selection.JarSelector/]: Attempted to select a dependency jar for JarJar which was passed in as source: resourcefullib. Using Mod File: /data/mods/resourcefullib-forge-1.20.1-2.1.11.jar
[13Dec2023 19:48:28.346] [main/INFO] [net.minecraftforge.fml.loading.moddiscovery.JarInJarDependencyLocator/]: Found 83 dependencies adding them to mods collection
[13Dec2023 19:48:33.530] [main/INFO] [dev.su5ed.sinytra.connector.locator.DependencyResolver/]: Dependency resolution found 9 candidates to load
[13Dec2023 19:48:42.093] [main/INFO] [dev.su5ed.sinytra.connector.service.ModuleLayerMigrator/]: Successfully made module authlib transformable
[13Dec2023 19:48:54.383] [main/INFO] [mixin/]: Compatibility level set to JAVA_17
[13Dec2023 19:48:57.760] [main/INFO] [mixin/]: Successfully loaded Mixin Connector [com.sonicether.soundphysics.MixinConnector]
[13Dec2023 19:48:57.765] [main/INFO] [mixin/]: Successfully loaded Mixin Connector [de.maxhenkel.miningdimension.mixin.MixinConnector]
[13Dec2023 19:48:57.794] [main/ERROR] [dev.su5ed.sinytra.connector.service.FabricMixinBootstrap/]: Non-unique Mixin config name playerAnimator-common.mixins.json used by the mods playeranimator and player_animator
[13Dec2023 19:48:57.847] [main/INFO] [cpw.mods.modlauncher.LaunchServiceHandler/MODLAUNCHER]: Launching target ‘forgeserver’ with arguments []
[13Dec2023 19:48:57.984] [main/WARN] [mixin/]: Reference map ‘nerb-forge-refmap.json’ for nerb.mixins.json could not be read. If this is a development environment you can ignore this message
[13Dec2023 19:48:58.196] [main/INFO] [ModernFix/]: Loaded configuration file for ModernFix 5.9.2+mc1.20.1: 70 options available, 0 override(s) found
[13Dec2023 19:48:58.199] [main/INFO] [ModernFix/]: Applying Nashorn fix
[13Dec2023 19:48:58.237] [main/INFO] [ModernFix/]: Applied Forge config corruption patch
[13Dec2023 19:48:58.378] [main/WARN] [mixin/]: Reference map ‘practical_plushies_mobs-refmap.json’ for practical_plushies_mobs.mixins.json could not be read. If this is a development environment you can ignore this message
[13Dec2023 19:48:58.535] [main/WARN] [mixin/]: Reference map ‘lmft-common-refmap.json’ for lmft-common.mixins.json could not be read. If this is a development environment you can ignore this message
[13Dec2023 19:48:58.769] [main/WARN] [mixin/]: Reference map ‘yungsextras.refmap.json’ for yungsextras.mixins.json could not be read. If this is a development environment you can ignore this message
[13Dec2023 19:48:58.784] [main/WARN] [mixin/]: Reference map ‘yungsextras.refmap.json’ for yungsextras_forge.mixins.json could not be read. If this is a development environment you can ignore this message
[13Dec2023 19:48:59.060] [main/WARN] [mixin/]: Reference map ‘ysnsforge.refmap.json’ for ysns.mixins.json could not be read. If this is a development environment you can ignore this message
[13Dec2023 19:48:59.155] [main/WARN] [mixin/]: Reference map ‘nitrogen_internals.refmap.json’ for nitrogen_internals.mixins.json could not be read. If this is a development environment you can ignore this message
[13Dec2023 19:48:59.428] [main/WARN] [mixin/]: Reference map ‘graveyard-FORGE-forge-refmap.json’ for graveyard-forge.mixins.json could not be read. If this is a development environment you can ignore this message
[13Dec2023 19:48:59.464] [main/WARN] [mixin/]: Reference map ‘epicsamurai.mixins.refmap.json’ for epicsamurai.mixins.json could not be read. If this is a development environment you can ignore this message
[13Dec2023 19:49:00.021] [main/WARN] [mixin/]: Reference map ‘Aquamirae.refmap.json’ for aquamirae.mixins.json could not be read. If this is a development environment you can ignore this message
[13Dec2023 19:49:00.072] [main/WARN] [mixin/]: Reference map ‘cristellib-forge-refmap.json’ for cristellib.mixins.json could not be read. If this is a development environment you can ignore this message
[13Dec2023 19:49:00.503] [main/WARN] [mixin/]: Reference map ‘dummmmmmy-forge-refmap.json’ for dummmmmmy.mixins.json could not be read. If this is a development environment you can ignore this message
[13Dec2023 19:49:00.879] [main/WARN] [mixin/]: Reference map ‘trashslot.refmap.json’ for trashslot.mixins.json could not be read. If this is a development environment you can ignore this message
[13Dec2023 19:49:01.099] [main/WARN] [mixin/]: Reference map ‘simplyswords-common-refmap.json’ for simplyswords-common.mixins.json could not be read. If this is a development environment you can ignore this message
[13Dec2023 19:49:01.110] [main/WARN] [mixin/]: Reference map ‘simplyswords-forge-refmap.json’ for simplyswords.mixins.json could not be read. If this is a development environment you can ignore this message
[13Dec2023 19:49:01.293] [main/WARN] [mixin/]: Reference map ‘mes-forge-refmap.json’ for mes-forge.mixins.json could not be read. If this is a development environment you can ignore this message
[13Dec2023 19:49:01.365] [main/WARN] [mixin/]: Reference map ‘modonomicon.refmap.json’ for modonomicon.mixins.json could not be read. If this is a development environment you can ignore this message
[13Dec2023 19:49:01.378] [main/WARN] [mixin/]: Reference map ‘modonomicon.refmap.json’ for modonomicon.forge.mixins.json could not be read. If this is a development environment you can ignore this message
[13Dec2023 19:49:01.391] [main/INFO] [necronomicon/]: File exists, reading config for elocindev.yosby.forge.config.YOSBYConfig.
[13Dec2023 19:49:01.393] [main/INFO] [necronomicon/]: Config for elocindev.yosby.forge.config.YOSBYConfig read successfully.
[13Dec2023 19:49:01.434] [main/WARN] [mixin/]: Reference map ‘yosby.refmap.json’ for yosby.mixins.json could not be read. If this is a development environment you can ignore this message
[13Dec2023 19:49:03.028] [main/INFO] [net.minecraftforge.coremod.CoreMod.apotheosis/COREMODLOG]: Replaced 2 calls to Enchantment#getMaxLevel() in net/minecraft/world/inventory/AnvilMenu
[13Dec2023 19:49:04.701] [main/WARN] [mixin/]: Error loading class: net/minecraft/client/resources/SkinManager (java.lang.ClassNotFoundException: net.minecraft.client.resources.SkinManager)
[13Dec2023 19:49:04.703] [main/WARN] [mixin/]: @Mixin target net.minecraft.client.resources.SkinManager was not found modernfix-common.mixins.json:perf.cache_profile_texture_url.SkinManagerMixin from mod modernfix
[13Dec2023 19:49:04.735] [main/ERROR] [net.minecraftforge.fml.loading.RuntimeDistCleaner/DISTXFORM]: Attempted to load class net/minecraft/client/Minecraft for invalid dist DEDICATED_SERVER
[13Dec2023 19:49:04.736] [main/WARN] [mixin/]: Error loading class: net/minecraft/client/Minecraft (java.lang.RuntimeException: Attempted to load class net/minecraft/client/Minecraft for invalid dist DEDICATED_SERVER)
[13Dec2023 19:49:04.737] [main/WARN] [mixin/]: @Mixin target net.minecraft.client.Minecraft was not found modernfix-common.mixins.json:bugfix.world_leaks.MinecraftMixin from mod modernfix
[13Dec2023 19:49:04.785] [main/ERROR] [net.minecraftforge.fml.loading.RuntimeDistCleaner/DISTXFORM]: Attempted to load class net/minecraft/client/gui/screens/worldselection/WorldSelectionList$WorldListEntry for invalid dist DEDICATED_SERVER
[13Dec2023 19:49:04.786] [main/WARN] [mixin/]: Error loading class: net/minecraft/client/gui/screens/worldselection/WorldSelectionList$WorldListEntry (java.lang.RuntimeException: Attempted to load class net/minecraft/client/gui/screens/worldselection/WorldSelectionList$WorldListEntry for invalid dist DEDICATED_SERVER)
[13Dec2023 19:49:04.786] [main/WARN] [mixin/]: @Mixin target net.minecraft.client.gui.screens.worldselection.WorldSelectionList$WorldListEntry was not found modernfix-common.mixins.json:bugfix.world_screen_skipped.WorldSelectionListMixin from mod modernfix
[13Dec2023 19:49:04.789] [main/ERROR] [net.minecraftforge.fml.loading.RuntimeDistCleaner/DISTXFORM]: Attempted to load class com/mojang/blaze3d/vertex/BufferBuilder for invalid dist DEDICATED_SERVER
[13Dec2023 19:49:04.790] [main/WARN] [mixin/]: Error loading class: com/mojang/blaze3d/vertex/BufferBuilder (java.lang.RuntimeException: Attempted to load class com/mojang/blaze3d/vertex/BufferBuilder for invalid dist DEDICATED_SERVER)
[13Dec2023 19:49:04.790] [main/WARN] [mixin/]: @Mixin target com.mojang.blaze3d.vertex.BufferBuilder was not found modernfix-common.mixins.json:bugfix.buffer_builder_leak.BufferBuilderMixin from mod modernfix
[13Dec2023 19:49:04.962] [main/ERROR] [net.minecraftforge.fml.loading.RuntimeDistCleaner/DISTXFORM]: Attempted to load class net/minecraft/client/gui/screens/worldselection/CreateWorldScreen for invalid dist DEDICATED_SERVER
[13Dec2023 19:49:04.963] [main/WARN] [mixin/]: Error loading class: net/minecraft/client/gui/screens/worldselection/CreateWorldScreen (java.lang.RuntimeException: Attempted to load class net/minecraft/client/gui/screens/worldselection/CreateWorldScreen for invalid dist DEDICATED_SERVER)
[13Dec2023 19:49:04.964] [main/WARN] [mixin/]: @Mixin target net.minecraft.client.gui.screens.worldselection.CreateWorldScreen was not found modernfix-forge.mixins.json:bugfix.extra_experimental_screen.CreateWorldScreenMixin from mod modernfix
[13Dec2023 19:49:05.522] [main/INFO] [net.minecraftforge.coremod.CoreMod.placebo/COREMODLOG]: Patching IForgeItemStack#getEnchantmentLevel
[13Dec2023 19:49:05.540] [main/INFO] [net.minecraftforge.coremod.CoreMod.placebo/COREMODLOG]: Patching IForgeItemStack#getEnchantmentLevel
[13Dec2023 19:49:05.601] [main/INFO] [net.minecraftforge.coremod.CoreMod.placebo/COREMODLOG]: Patching IForgeItemStack#getEnchantmentLevel
[13Dec2023 19:49:05.605] [main/INFO] [net.minecraftforge.coremod.CoreMod.placebo/COREMODLOG]: Patching IForgeItemStack#getEnchantmentLevel
[13Dec2023 19:49:05.697] [main/ERROR] [net.minecraftforge.fml.loading.RuntimeDistCleaner/DISTXFORM]: Attempted to load class net/minecraft/client/MouseHandler for invalid dist DEDICATED_SERVER
[13Dec2023 19:49:05.698] [main/WARN] [mixin/]: Error loading class: net/minecraft/client/MouseHandler (java.lang.RuntimeException: Attempted to load class net/minecraft/client/MouseHandler for invalid dist DEDICATED_SERVER)
[13Dec2023 19:49:05.698] [main/WARN] [mixin/]: @Mixin target net.minecraft.client.MouseHandler was not found fabric-screen-api-v1.mixins.json:MouseMixin from mod fabric_screen_api_v1
[13Dec2023 19:49:05.702] [main/ERROR] [net.minecraftforge.fml.loading.RuntimeDistCleaner/DISTXFORM]: Attempted to load class net/minecraft/client/gui/screens/Screen for invalid dist DEDICATED_SERVER
[13Dec2023 19:49:05.703] [main/WARN] [mixin/]: Error loading class: net/minecraft/client/gui/screens/Screen (java.lang.RuntimeException: Attempted to load class net/minecraft/client/gui/screens/Screen for invalid dist DEDICATED_SERVER)
[13Dec2023 19:49:05.703] [main/WARN] [mixin/]: @Mixin target net.minecraft.client.gui.screens.Screen was not found fabric-screen-api-v1.mixins.json:ScreenAccessor from mod fabric_screen_api_v1
[13Dec2023 19:49:06.284] [main/ERROR] [net.minecraftforge.fml.loading.RuntimeDistCleaner/DISTXFORM]: Attempted to load class vectorwing/farmersdelight/client/renderer/CanvasSignRenderer for invalid dist DEDICATED_SERVER
[13Dec2023 19:49:06.284] [main/WARN] [mixin/]: Error loading class: vectorwing/farmersdelight/client/renderer/CanvasSignRenderer (java.lang.RuntimeException: Attempted to load class vectorwing/farmersdelight/client/renderer/CanvasSignRenderer for invalid dist DEDICATED_SERVER)
[13Dec2023 19:49:07.421] [main/INFO] [net.minecraftforge.coremod.CoreMod.apotheosis/COREMODLOG]: Patching FishingHook#catchingFish
[13Dec2023 19:49:07.784] [main/WARN] [mixin/]: Error loading class: dev/latvian/mods/kubejs/recipe/RecipesEventJS (java.lang.ClassNotFoundException: dev.latvian.mods.kubejs.recipe.RecipesEventJS)
[13Dec2023 19:49:07.784] [main/WARN] [mixin/]: @Mixin target dev.latvian.mods.kubejs.recipe.RecipesEventJS was not found sliceanddice.mixins.json:RecipeEventJSMixin from mod sliceanddice
[13Dec2023 19:49:07.871] [main/ERROR] [net.minecraftforge.fml.loading.RuntimeDistCleaner/DISTXFORM]: Attempted to load class net/minecraft/client/renderer/FogRenderer for invalid dist DEDICATED_SERVER
[13Dec2023 19:49:07.873] [main/WARN] [mixin/]: Error loading class: net/minecraft/client/renderer/FogRenderer (java.lang.RuntimeException: Attempted to load class net/minecraft/client/renderer/FogRenderer for invalid dist DEDICATED_SERVER)
[13Dec2023 19:49:07.873] [main/WARN] [mixin/]: @Mixin target net.minecraft.client.renderer.FogRenderer was not found shield_overhaul.mixins.json:BackgroundRendererMixin from mod shield_overhaul
[13Dec2023 19:49:07.885] [main/ERROR] [net.minecraftforge.fml.loading.RuntimeDistCleaner/DISTXFORM]: Attempted to load class net/minecraft/client/player/AbstractClientPlayer for invalid dist DEDICATED_SERVER
[13Dec2023 19:49:07.886] [main/WARN] [mixin/]: Error loading class: net/minecraft/client/player/AbstractClientPlayer (java.lang.RuntimeException: Attempted to load class net/minecraft/client/player/AbstractClientPlayer for invalid dist DEDICATED_SERVER)
[13Dec2023 19:49:07.886] [main/WARN] [mixin/]: @Mixin target net.minecraft.client.player.AbstractClientPlayer was not found shield_overhaul.mixins.json:ClientPlayerEntityMixin from mod shield_overhaul
[13Dec2023 19:49:07.981] [main/WARN] [mixin/]: Error loading class: net/minecraft/client/gui/screens/ShareToLanScreen (java.lang.ClassNotFoundException: net.minecraft.client.gui.screens.ShareToLanScreen)
[13Dec2023 19:49:07.982] [main/WARN] [mixin/]: @Mixin target net.minecraft.client.gui.screens.ShareToLanScreen was not found luna.mixins.json:LANMixin from mod luna
[13Dec2023 19:49:08.056] [main/WARN] [mixin/]: Error loading class: shadows/fastbench/util/FastBenchUtil (java.lang.ClassNotFoundException: shadows.fastbench.util.FastBenchUtil)
[13Dec2023 19:49:08.057] [main/WARN] [mixin/]: @Mixin target shadows.fastbench.util.FastBenchUtil was not found polymorph-integrations.forge.mixins.json:fastbench.PolymorphMixinFastBenchUtil from mod polymorph
[13Dec2023 19:49:08.307] [main/INFO] [com.cupboard.Cupboard/]: Loaded config for: recipeessentials.json
[13Dec2023 19:49:08.451] [main/INFO] [com.cupboard.Cupboard/]: Loaded config for: structureessentials.json
[13Dec2023 19:49:08.474] [main/WARN] [mixin/]: Error loading class: net/minecraft/client/gui/components/ChatComponent (java.lang.ClassNotFoundException: net.minecraft.client.gui.components.ChatComponent)
[13Dec2023 19:49:08.474] [main/WARN] [mixin/]: @Mixin target net.minecraft.client.gui.components.ChatComponent was not found placebo.mixins.json:ChatComponentMixin from mod placebo
[13Dec2023 19:49:08.863] [main/WARN] [mixin/]: Error loading class: de/maxhenkel/voicechat/plugins/impl/audiochannel/EntityAudioChannelImpl (java.lang.ClassNotFoundException: de.maxhenkel.voicechat.plugins.impl.audiochannel.EntityAudioChannelImpl)
[13Dec2023 19:49:08.864] [main/WARN] [mixin/]: @Mixin target de.maxhenkel.voicechat.plugins.impl.audiochannel.EntityAudioChannelImpl was not found railways-common.mixins.json:compat.voicechat.EntityAudioChannelImplMixin from mod railways
[13Dec2023 19:49:08.878] [main/WARN] [mixin/]: Error loading class: de/maxhenkel/voicechat/voice/server/Server (java.lang.ClassNotFoundException: de.maxhenkel.voicechat.voice.server.Server)
[13Dec2023 19:49:08.878] [main/WARN] [mixin/]: @Mixin target de.maxhenkel.voicechat.voice.server.Server was not found railways-common.mixins.json:compat.voicechat.ServerMixin from mod railways
[13Dec2023 19:49:08.893] [main/WARN] [mixin/]: Error loading class: de/maxhenkel/voicechat/voice/server/ServerWorldUtils (java.lang.ClassNotFoundException: de.maxhenkel.voicechat.voice.server.ServerWorldUtils)
[13Dec2023 19:49:08.894] [main/WARN] [mixin/]: @Mixin target de.maxhenkel.voicechat.voice.server.ServerWorldUtils was not found railways-common.mixins.json:compat.voicechat.ServerWorldUtilsMixin from mod railways
[13Dec2023 19:49:09.052] [main/WARN] [mixin/]: Error loading class: net/minecraft/client/renderer/entity/PhantomRenderer (java.lang.ClassNotFoundException: net.minecraft.client.renderer.entity.PhantomRenderer)
[13Dec2023 19:49:09.052] [main/WARN] [mixin/]: @Mixin target net.minecraft.client.renderer.entity.PhantomRenderer was not found mixins.deeperdarker.json:PhantomRendererMixin from mod deeperdarker
[13Dec2023 19:49:09.077] [main/ERROR] [net.minecraftforge.fml.loading.RuntimeDistCleaner/DISTXFORM]: Attempted to load class net/minecraft/client/gui/screens/multiplayer/ServerSelectionList for invalid dist DEDICATED_SERVER
[13Dec2023 19:49:09.078] [main/WARN] [mixin/]: Error loading class: net/minecraft/client/gui/screens/multiplayer/ServerSelectionList (java.lang.RuntimeException: Attempted to load class net/minecraft/client/gui/screens/multiplayer/ServerSelectionList for invalid dist DEDICATED_SERVER)
[13Dec2023 19:49:09.078] [main/WARN] [mixin/]: @Mixin target net.minecraft.client.gui.screens.multiplayer.ServerSelectionList was not found serverbrowser.mixins.json:ServerSelectionMixin from mod serverbrowser
[13Dec2023 19:49:09.386] [main/WARN] [mixin/]: Error loading class: vazkii/quark/addons/oddities/inventory/BackpackMenu (java.lang.ClassNotFoundException: vazkii.quark.addons.oddities.inventory.BackpackMenu)
[13Dec2023 19:49:09.391] [main/WARN] [mixin/]: Error loading class: net/minecraft/client/gui/screens/inventory/CraftingScreen (java.lang.ClassNotFoundException: net.minecraft.client.gui.screens.inventory.CraftingScreen)
[13Dec2023 19:49:09.391] [main/WARN] [mixin/]: @Mixin target net.minecraft.client.gui.screens.inventory.CraftingScreen was not found fastbench.mixins.json:MixinCraftingScreen from mod fastbench
[13Dec2023 19:49:10.289] [main/ERROR] [net.minecraftforge.fml.loading.RuntimeDistCleaner/DISTXFORM]: Attempted to load class vectorwing/farmersdelight/client/renderer/CanvasSignRenderer for invalid dist DEDICATED_SERVER
[13Dec2023 19:49:10.289] [main/WARN] [mixin/]: Error loading class: vectorwing/farmersdelight/client/renderer/CanvasSignRenderer (java.lang.RuntimeException: Attempted to load class vectorwing/farmersdelight/client/renderer/CanvasSignRenderer for invalid dist DEDICATED_SERVER)
[13Dec2023 19:49:10.293] [main/WARN] [mixin/]: Error loading class: net/minecraft/client/renderer/blockentity/SignRenderer (java.lang.ClassNotFoundException: net.minecraft.client.renderer.blockentity.SignRenderer)
[13Dec2023 19:49:10.294] [main/ERROR] [mixin/]: Cannot invoke “org.spongepowered.asm.mixin.transformer.ClassInfo.isMixin()” because “superClass” is null
java.lang.NullPointerException: Cannot invoke “org.spongepowered.asm.mixin.transformer.ClassInfo.isMixin()” because “superClass” is null
at org.spongepowered.asm.mixin.transformer.MixinInfo$SubType$Standard.validate(MixinInfo.java:582) ~[Connector-1.0.0-beta.29+1.20.1.jar%23348%23351!/:0.12.8+mixin.0.8.5]
at org.spongepowered.asm.mixin.transformer.MixinInfo$State.validate(MixinInfo.java:328) ~[Connector-1.0.0-beta.29+1.20.1.jar%23348%23351!/:0.12.8+mixin.0.8.5]
at org.spongepowered.asm.mixin.transformer.MixinInfo.validate(MixinInfo.java:914) ~[Connector-1.0.0-beta.29+1.20.1.jar%23348%23351!/:0.12.8+mixin.0.8.5]
at org.spongepowered.asm.mixin.transformer.MixinConfig.postInitialise(MixinConfig.java:803) ~[Connector-1.0.0-beta.29+1.20.1.jar%23348%23351!/:0.12.8+mixin.0.8.5]
at org.spongepowered.asm.mixin.transformer.MixinProcessor.prepareConfigs(MixinProcessor.java:568) ~[Connector-1.0.0-beta.29+1.20.1.jar%23348%23351!/:0.12.8+mixin.0.8.5]
at org.spongepowered.asm.mixin.transformer.MixinProcessor.select(MixinProcessor.java:462) ~[Connector-1.0.0-beta.29+1.20.1.jar%23348%23351!/:0.12.8+mixin.0.8.5]
at org.spongepowered.asm.mixin.transformer.MixinProcessor.checkSelect(MixinProcessor.java:438) ~[Connector-1.0.0-beta.29+1.20.1.jar%23348%23351!/:0.12.8+mixin.0.8.5]
at org.spongepowered.asm.mixin.transformer.MixinProcessor.applyMixins(MixinProcessor.java:290) ~[Connector-1.0.0-beta.29+1.20.1.jar%23348%23351!/:0.12.8+mixin.0.8.5]
at org.spongepowered.asm.mixin.transformer.MixinTransformer.transformClass(MixinTransformer.java:250) ~[Connector-1.0.0-beta.29+1.20.1.jar%23348%23351!/:0.12.8+mixin.0.8.5]
at org.spongepowered.asm.service.modlauncher.MixinTransformationHandler.processClass(MixinTransformationHandler.java:131) ~[Connector-1.0.0-beta.29+1.20.1.jar%23348%23351!/:0.12.8+mixin.0.8.5]
at org.spongepowered.asm.launch.MixinLaunchPluginLegacy.processClass(MixinLaunchPluginLegacy.java:131) ~[mixin-0.8.5.jar%2365!/:0.8.5+Jenkins-b310.git-155314e6e91465dad727e621a569906a410cd6f4]
at cpw.mods.modlauncher.serviceapi.ILaunchPluginService.processClassWithFlags(ILaunchPluginService.java:156) ~[modlauncher-10.0.9.jar%2355!/:10.0.9+10.0.9+main.dcd20f30]
at cpw.mods.modlauncher.LaunchPluginHandler.offerClassNodeToPlugins(LaunchPluginHandler.java:88) ~[modlauncher-10.0.9.jar%2355!/:?]
at cpw.mods.modlauncher.ClassTransformer.transform(ClassTransformer.java:120) ~[modlauncher-10.0.9.jar%2355!/:?]
at cpw.mods.modlauncher.TransformingClassLoader.maybeTransformClassBytes(TransformingClassLoader.java:50) ~[modlauncher-10.0.9.jar%2355!/:?]
at cpw.mods.cl.ModuleClassLoader.readerToClass(ModuleClassLoader.java:113) ~[securejarhandler-2.1.10.jar:?]
at cpw.mods.cl.ModuleClassLoader.lambda$findClass$15(ModuleClassLoader.java:219) ~[securejarhandler-2.1.10.jar:?]
at cpw.mods.cl.ModuleClassLoader.loadFromModule(ModuleClassLoader.java:229) ~[securejarhandler-2.1.10.jar:?]
at cpw.mods.cl.ModuleClassLoader.findClass(ModuleClassLoader.java:219) ~[securejarhandler-2.1.10.jar:?]
at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source) ~[?:?]
at java.lang.Class.forName(Unknown Source) ~[?:?]
at net.minecraftforge.fml.loading.ImmediateWindowHandler$DummyProvider.lambda$updateModuleReads$1(ImmediateWindowHandler.java:145) ~[fmlloader-1.20.1-47.2.17.jar%2369!/:1.0]
at java.util.Optional.map(Unknown Source) ~[?:?]
at net.minecraftforge.fml.loading.ImmediateWindowHandler$DummyProvider.updateModuleReads(ImmediateWindowHandler.java:145) ~[fmlloader-1.20.1-47.2.17.jar%2369!/:1.0]
at net.minecraftforge.fml.loading.ImmediateWindowHandler.acceptGameLayer(ImmediateWindowHandler.java:71) ~[fmlloader-1.20.1-47.2.17.jar%2369!/:1.0]
at net.minecraftforge.fml.loading.FMLLoader.beforeStart(FMLLoader.java:207) ~[fmlloader-1.20.1-47.2.17.jar%2369!/:1.0]
at net.minecraftforge.fml.loading.targets.CommonLaunchHandler.launchService(CommonLaunchHandler.java:92) ~[fmlloader-1.20.1-47.2.17.jar%2369!/:?]
at cpw.mods.modlauncher.LaunchServiceHandlerDecorator.launch(LaunchServiceHandlerDecorator.java:30) ~[modlauncher-10.0.9.jar%2355!/:?]
at cpw.mods.modlauncher.LaunchServiceHandler.launch(LaunchServiceHandler.java:53) ~[modlauncher-10.0.9.jar%2355!/:?]
at cpw.mods.modlauncher.LaunchServiceHandler.launch(LaunchServiceHandler.java:71) ~[modlauncher-10.0.9.jar%2355!/:?]
at cpw.mods.modlauncher.Launcher.run(Launcher.java:108) ~[modlauncher-10.0.9.jar%2355!/:?]
at cpw.mods.modlauncher.Launcher.main(Launcher.java:78) ~[modlauncher-10.0.9.jar%2355!/:?]
at cpw.mods.modlauncher.BootstrapLaunchConsumer.accept(BootstrapLaunchConsumer.java:26) ~[modlauncher-10.0.9.jar%2355!/:?]
at cpw.mods.modlauncher.BootstrapLaunchConsumer.accept(BootstrapLaunchConsumer.java:23) ~[modlauncher-10.0.9.jar%2355!/:?]
at cpw.mods.bootstraplauncher.BootstrapLauncher.main(BootstrapLauncher.java:141) ~[bootstraplauncher-1.1.2.jar:?]
[13Dec2023 19:49:10.766] [main/INFO] [MixinExtras|Service/]: Initializing MixinExtras via com.llamalad7.mixinextras.service.MixinExtrasServiceImpl(version=0.3.1).
[13Dec2023 19:49:11.399] [main/INFO] [mixin/]: Mixing server.MixinDedicatedServer from mixins/common/nochatreports.mixins.json into net.minecraft.server.dedicated.DedicatedServer
[13Dec2023 19:49:12.326] [main/INFO] [net.minecraft.server.Bootstrap/]: ModernFix reached bootstrap stage (59.80 s after launch)
[13Dec2023 19:49:12.753] [main/INFO] [mixin/]: Mixing common.MixinFriendlyByteBuf from mixins/common/nochatreports.mixins.json into net.minecraft.network.FriendlyByteBuf
[13Dec2023 19:49:12.756] [main/INFO] [mixin/]: Renaming synthetic method lambda$onWriteJsonWithCodec$1(Ljava/lang/Object;Ljava/lang/String;)Lio/netty/handler/codec/EncoderException; to md8ac619$nochatreports$lambda$onWriteJsonWithCodec$1$0 in mixins/common/nochatreports.mixins.json:common.MixinFriendlyByteBuf from mod nochatreports
[13Dec2023 19:49:12.757] [main/INFO] [mixin/]: Renaming synthetic method lambda$onReadJsonWithCodec$0(Ljava/lang/String;)Lio/netty/handler/codec/DecoderException; to md8ac619$nochatreports$lambda$onReadJsonWithCodec$0$1 in mixins/common/nochatreports.mixins.json:common.MixinFriendlyByteBuf from mod nochatreports

Czy mody jakie wgrałeś skopiowałeś z folderu mods i wkleiłeś na serwer?

tak zrobiłem

To źle w takim razie, modpacki mają coś takiego jak ServerPack czyli pliki które mają być po stronie serwera. Wejdź w modpacka na CurseForge, wybierz najnowszą wersje modpacka i wejdź w dodatkowe pliki, tam znajdziesz ServerPack.

no właśnie ten serwer pack wrzuciłem