Tworzenie swap'u - Ubuntu

Swap to miejsce na dysku, które jest używane, gdy fizyczna pamięć RAM jest w pełni wykorzystywana.
Aby je utworzyć, należy zalogować się do SSH, a następnie z poziomu użytkownika sudo lub root’a wykonać następujące komendy.

fallocate -l (ilość przypisanego miejsca, np. 4G) /var/swapfile
mkswap /var/swapfile
chmod 0600 /var/swapfile
swapon /var/swapfile
echo "/var/swapfile swap swap auto 0 0" | tee -a /etc/fstab

W przypadku użytkownika sudo przed każdą komendą należy dodać przedrostek sudo. Po użyciu ostatniej komendy swap jest gotowy do użytku.

Przeniesiono do sekcji #poradniki