Uruchamianie oraz wyłączanie netheru i endu

Wyłącz swój serwer

Jeżeli wyłączyłeś serwer, należy zalogowąć się do FTP twojego serwera.

Nether

Aby włączyć lub wyłączyć nether, należy udać się do pliku server.properties oraz znaleźć linijkę o nazwie allow-nether. Aby wyłączyć nether należy wpisać tam false, a odpowiednio żeby włączyć - true.

End

Aby włączyć lub wyłączyć end, należy udać się do pliku bukkit.yml oraz znaleźć linijkę o nazwie allow-end. Aby wyłączyć end należy wpisać tam false, a odpowiednio żeby włączyć - true.

Przeniesiono do sekcji #poradniki.