Zarządzanie MOTD serwera Minecraft

Zarządzanie MOTD serwera Minecraft

W momencie, gdy dodajemy nasz serwer Minecraft do listy serwerów w grze, widoczny jest tam opis serwera oraz logo. W tym poradniku dowiesz się jak edytować opis serwera za pomocą pluginów i jak zrobić to bez nich. Dowiesz się również jak ustawić swoje logo na Twój serwer Minecraft.

Przykładowy widok:
Zrzut ekranu 2021-12-08 195530

1. MOTD oraz ikona - metoda z użyciem pluginów

Do ustawienia MOTD przy pomocy pluginów użyjemy pluginu MOTD. Gdy mamy już pobrany plugin, musimy zalogować się do serwera FTP. Po zalogowaniu się przechodzimy do folderu plugins i wgrywamy pobrany przez nas plugin do tego folderu. Po całej akcji restartujemy serwer.

Powinien nam się wygenerować folder z plikiem konfiguracyjnym config.yml. Wygląda on mniej więcej tak:

Server-MOTD:
 Line-1: "&b&l&m-----------[&r&6&l SpigotMc &b&l&m]-----------"
 Line-2: "&e&lWebsite &fwww.spigotmc.org"

# The motd of the player when they join in.
JoinGame-MOTD:
 Enabled: true
 Messages:
 - '&eWelcome to the server.'

# Server icon.
Custom-Server-Icon:
 # Set to true will load image from motd folder.
 Enabled: false
 # Make sure it's 64 x 64 pixels with png format.
 Image: server-icon.png

# The maximum players of the server.
Server-Maximum-Players:
 Modify: true
 Maximum-Players: 200

Jak widzimy mamy w tym pluginie możliwość ustawienia potrzebnego nam MOTD oraz ikony serwera.
MOTD ustawiamy w linijkach:

 Line-1: "&b&l&m-----------[&r&6&l SpigotMc &b&l&m]-----------"
 Line-2: "&e&lWebsite &fwww.spigotmc.org"

Za to ikonę serwera:

 # Set to true will load image from motd folder.
 Enabled: false
 # Make sure it's 64 x 64 pixels with png format.
 Image: server-icon.png

Jeśli ustawimy już wszystko, należy zrestartować serwer. Po restarcie będzie można zauważyć ustawiony opis oraz obrazek serwera.

2. Sposób bez użycia pluginów

Gdy jesteśmy już zalogowani do FTP należy otworzyć plik server.properties. MOTD możemy ustawić w linijce o nazwie motd=, jest to jednak gorsza metoda na ustawienie samego MOTD.

Ikonę serwera dodajemy poprzez wgranie do głównego katalogu serwera zdjęcia o rozmiarze 64x64 oraz w formacie png (w innym przypadku nam nie zadziała). Następnie należy nazwać ten plik server-icon.png.