Instalacja serwera Velocity-Proxy - Ubuntu

Instalacja serwera Velocity-Proxy - Ubuntu

1. Aktualizacja pakietów serwera

Przed instalacją serwera proxy należy wykonać aktualizacje pakietów serwera, możemy zrobić to komendą:

apt update && apt upgrade

2. Instalacja Javy

Teraz będziemy instalowali jave, która będzie w stanie uruchomić Velocity.
Uwaga! Velocity najpewniej nie uruchomi się na jave 8, jest ona niewspierana.

Java 11

apt install openjdk-11-jre-headless

Java 17

apt install openjdk-17-jre-headless

3. Instalacja silnika

Jak mamy już jave, możemy przejść do utworzenia folderu serwera, aby wykonać taki folder, możemy zrobić to komendą:

mkdir /home/nazwa/velocity

Do folderu możemy przejść komendą:

cd /home/nazwa/velocity

Teraz instalujemy silnik proxy, możemy zrobić to komendą:

wget https://papermc.io/api/v2/projects/velocity/versions/3.1.0/builds/95/downloads/velocity-3.1.0-95.jar -O proxy.jar

Teraz zainstaluje się silnik Velocity-Proxy o wersji 3.1.0 od razu ze zmienioną nazwą, jeżeli jest nowszy to, należy go pobrać.

Teraz zrobimy plik startowy, możemy go wykonać komendą:

nano start.sh

Powinien otworzyć nam się edytor, wklejamy następujący skrypt startowy:

screen -dmS proxy java -Xmx1024M -Xms1024M -jar proxy.jar nogui

Należy zapamiętać:

  • Xms to minimalna ilość ramu do alokowania przez JVM
  • Xmx to maksymalna ilość ramu do alokowania przez JVM

Zapisujemy plik klawiszami Ctrl+o, zatwierdzamy przyciskiem Enter.

4. Uruchamiane proxy

Teraz już możemy uruchomić nasz serwer, najpierw musimy nadać sobie permisje do pliku startowego, możemy zrobić to komendą:

chmod +x start.sh

Teraz należy wpisać komendę:

./start.sh

Aby wejść w konsole, należy wpisać:

screen -r proxy.sh

5. Instalacja serwera Minecraft

Aby zainstalować serwer, Minecraft możemy skorzystać z poradnika, który jest dostępny na forum, Tutaj, Pamiętajmy, aby serwer Minecraft miał folder, do przykładu: /home/lobby

6. Konfiguracja serwera Minecraft

Teraz gdy zainstalowaliśmy serwer Minecraft, musimy włączyć w plikach konfiguracyjnych opcję Bungeecord, możemy wykonać to komendą:

nano spigot.yml

Wchodzimy w edytor i schodzimy do linijki bungeecord zmieniamy z false na true
Zapisujemy tekst klawiszem Ctrl+o oraz potwierdzamy klawiszem Enter.

Teraz wchodzimy w plik bukkit.yml komendą:

nano bukkit.yml

Zjeżdżamy do linijki z opcją connection-throttle zmieniamy wartość na -1.
Jeżeli będziemy chcieli zrobić więcej serwerów, musimy zmienić port, każdy serwer musi je mieć osobno, tak samo musimy wyłączyć w każdym serwerze online-mode zrobimy to komendą:

nano server.properties

Schodzimy do linijki server-port
Zmieniamy wartość z 25565 na dowolny inny port, który aktualnie nie jest używany przez naszą maszynę.

Jeszcze musimy zjechać do linijki online-mode
Zmieniamy wartość true na false
Serwer tym nie staje się non-premium, ponieważ w pliku konfiguracyjnym Proxy nie zmieniliśmy tego.

7. Konfiguracja serwera Proxy

Teraz wchodzimy w katalog serwera Proxy.
Aby zacząć konfigurować proxy należy wykonać komendę:

nano velocity.toml

Schodzimy na linijkę player-info-forwarding-mode i zmieniamy wartość z NONE na legacy

Schodzimy do linijki [servers], i robimy:

lobby = “IPNaszegoVPS:25565”
survival = “IPNaszegoVPS:25566”

Jeżeli wszystko dobrze zrobiłeś, to właśnie skonfigurowałeś proxy pod swój serwer.

Przeniesiony do sekcji #Poradniki